Diksiyon

Bu kursu kimse değerlendirmedi.

Açıklama

Bu dijital içerik  Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA) üzerinden Genel Müdürlüğümüzce eş zamansız olarak uygulanacaktır. Uzaktan eğitim için  geliştirilen dijital içeriklerin süresi,  yüz yüze eğitimde verilen kursun içeriğinin uzaktan eğitimle verilmesini sağlayacak şekilde planlanmıştır.

Programın Amaçları?

Diksiyon kurs programını tamamlayan bireyin;

1. Doğru konuşmanın birey ve toplum hayatındaki önemini kavraması,

2. Ses, jest ve mimiklerini etkili kullanması,

3. Duygu, düşünce ve hayallerini etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmesi,

4. Metinleri diksiyon ölçütlerine göre seslendirmesi,

5. Türkçeyi güzel, doğru ve etkili biçimde kullanması amaçlanmaktadır.

Programa Giriş Koşulları?

  1. Okuryazar olmak.
  2. 15 yaşını tamamlamış olmak.
  3. Kursa devam edebilecek fiziksel yeterliliğe sahip olmak.

Eğitim Detayları


Eğitime Katılım