Girişimcilik

Bu kursu kimse değerlendirmedi.

Programa Giriş

Girişimcilik Süreçleri

İşletme Yönetimi

İş Planı

Sınav

Açıklama

Bu dijital içerik  Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA) üzerinden Genel Müdürlüğümüzce eş zamansız olarak uygulanacaktır. Uzaktan eğitim için  geliştirilen dijital içeriklerin süresi,  yüz yüze eğitimde verilen kursun içeriğinin uzaktan eğitimle verilmesini sağlayacak şekilde planlanmıştır.

Programın Amaçları?

Girişimcilik Kurs Programını bitiren bireyin;

 1. Girişimcilikle ilgili temel kavramları açıklayabilmesi,
 2. Başarılı ve uygulanabilir bir iş fikri belirlemesi,
 3. Kâr amaçlı işletmelerin kuruluşu, finansmanı, üretim araçlarının sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanması, örgütlenmesi ve yöneltilmesi konularında bilgi sahibi olması ve işletme çeşitlerini tanıması,
 4. Üretim Yönetimi kavramını açıklaması ve üretim planlaması yapması,
 5. Üretim Yönetimi kavramını açıklayabilmesi,
 6. Üretim planlaması yapabilmesi,
 7. Pazar araştırması aşamalarını planlayabilmesi,
 8. Pazarlama karması elemanlarını açıklayabilmesi,
 9. Bir işletmenin finans kaynaklarını bilmesi,
 10. İş fikrini iş yer, eleman, makine-donanım (ekipman), finansman vb. kaynakları bir araya getirerek bir iş planı oluşturması,
 11. Yaptığı iş planına göre bir iş kurması,
 12. Kurduğu işletmeyi geliştirmesi,
 13. İşletmeye verilen teşviklerden faydalanarak kurduğu işletmeyi iş hukuku kurallarına uygun olarak işletmesi amaçlanmaktadır.

Programa Giriş Koşulları?

 1. En az ilkokul mezunu olmak.
 2. 15 yaşını doldurmuş olmak.
 3. Kurs programının gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel, fiziksel ve zihinsel özelliklere sahip olmak.

Eğitim Detayları


Eğitime Katılım