Eğitim Detayları

Course Image
Katılımcı : 8469

Ailede İlk Yardım

İlk Yardımın Temel İlkeleri
Acil Durumlarda Gereken Önlemleri Alarak İlk Yardım Müdahelesi Yapmak
Temel Yaşam Desteği
Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım
Sıcak Çarpması, Yanık ve Donmalar İlk Yardım
Zehirlenmelerde İlk Yardım
Vücuda Yabancı Cisim Kaçmalarında İlk Yardım
Acil Taşıma Teknikleri

Açıklama

Bu dijital içerik  Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA) üzerinden Genel Müdürlüğümüzce eş zamansız olarak uygulanacaktır. Uzaktan eğitim için  geliştirilen dijital içeriklerin süresi,  yüz yüze eğitimde verilen kursun içeriğinin uzaktan eğitimle verilmesini sağlayacak şekilde planlanmıştır.

Programın Amaçları

Bu dijital içerik  Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA) üzerinden Genel Müdürlüğümüzce eş zamansız olarak uygulanacaktır. Uzaktan eğitim için  geliştirilen dijital içeriklerin süresi,  yüz yüze eğitimde verilen kursun içeriğinin uzaktan eğitimle verilmesini sağlayacak şekilde planlanmıştır.

Programa Giriş Koşulları

1. En az ilkokul mezunu olmak.

2. 15 yaşını tamamlamış olmak.

3. Programın yürütüleceği medya araçlarını, programın gerektirdiği işlemleri yapacak düzeyde kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.