İşimiz Temiz Projesi Konaklama Sektöründeki Mikro İşletmeler İçin Hijyen Eğitimi

Bu kursu kimse değerlendirmedi.

Açıklama

Bu dijital içerik  Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA) üzerinden Genel Müdürlüğümüzce eş zamansız olarak uygulanacaktır. Uzaktan eğitim için  geliştirilen dijital içeriklerin süresi,  yüz yüze eğitimde verilen kursun içeriğinin uzaktan eğitimle verilmesini sağlayacak şekilde planlanmıştır.

İşimiz Temiz Projesi Konaklama Sektöründeki Mikro İşletmeler İçin Hijyen Eğitimi Uzaktan Eğitim kurs programını bitiren bireylerin; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulaşım sektöründe hijyen normlarına dair genel bilgi sahibi olmaları, bu normlara göre tutum ve davranış değişikliği geliştirerek iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi ve beceri sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Programın Amaçları?

İşimiz Temiz Projesi Konaklama Sektöründeki Mikro İşletmeler İçin Hijyen Eğitimi Kurs Programını bitiren bireyin;

1. Bulaşıcı hastalıklar ve bu hastalıklardan korunma yolları hakkında bilgi edinmesi,

2. Hijyen konusunda tutum ve davranış değişikliği geliştirmesi,

3. Hijyen normlarına göre işletmelerde alınması gereken önlemleri hayata geçirmesi amaçlanmaktadır.

Programa Giriş Koşulları?

1. İlkokul mezunu olmak. 
2. 16 yaşını tamamlamış olmak.
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
4. Programın yürütüleceği medya araçlarını, programın gerektirdiği işlemleri yapacak düzeyde kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.
 

Eğitim Detayları


Eğitime Katılım