Eğitim Detayları

Course Image
Katılımcı : 11377

İşimiz Temiz Projesi Konaklama Sektöründeki Mikro İşletmeler İçin Hijyen Eğitimi

Açıklama

Bu dijital içerik  Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA) üzerinden Genel Müdürlüğümüzce eş zamansız olarak uygulanacaktır. Uzaktan eğitim için  geliştirilen dijital içeriklerin süresi,  yüz yüze eğitimde verilen kursun içeriğinin uzaktan eğitimle verilmesini sağlayacak şekilde planlanmıştır.

İşimiz Temiz Projesi Konaklama Sektöründeki Mikro İşletmeler İçin Hijyen Eğitimi Uzaktan Eğitim kurs programını bitiren bireylerin; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulaşım sektöründe hijyen normlarına dair genel bilgi sahibi olmaları, bu normlara göre tutum ve davranış değişikliği geliştirerek iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi ve beceri sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Programın Amaçları

Bu dijital içerik  Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA) üzerinden Genel Müdürlüğümüzce eş zamansız olarak uygulanacaktır. Uzaktan eğitim için  geliştirilen dijital içeriklerin süresi,  yüz yüze eğitimde verilen kursun içeriğinin uzaktan eğitimle verilmesini sağlayacak şekilde planlanmıştır.

İşimiz Temiz Projesi Konaklama Sektöründeki Mikro İşletmeler İçin Hijyen Eğitimi Uzaktan Eğitim kurs programını bitiren bireylerin; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ulaşım sektöründe hijyen normlarına dair genel bilgi sahibi olmaları, bu normlara göre tutum ve davranış değişikliği geliştirerek iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi ve beceri sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

Programa Giriş Koşulları

1. İlkokul mezunu olmak. 
2. 16 yaşını tamamlamış olmak.
3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak.
4. Programın yürütüleceği medya araçlarını, programın gerektirdiği işlemleri yapacak düzeyde kullanabilecek bilgi ve beceriye sahip olmak.