Yedieminlik

Bu kursu kimse değerlendirmedi.

Açıklama

Bu dijital içerik  Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA) üzerinden Genel Müdürlüğümüzce eş zamansız olarak uygulanacaktır. Uzaktan eğitim için  geliştirilen dijital içeriklerin süresi,  yüz yüze eğitimde verilen kursun içeriğinin uzaktan eğitimle verilmesini sağlayacak şekilde planlanmıştır.

Programın Amaçları?

Yedieminlik Kurs Programı'nı bitiren bireyin, 

  1. İş sağlığı ve güvenliğinin önemini kavrayarak istendik davranış değişikliği sağlaması, 
  2. Temel hukuk kuralları, yargı teşkilatı ve yargı bilişim sistemleri ile adalet psikolojisi hakkında bilgi sahibi olması,
  3. Kendini, çevreyi tanıyıp iş hayatı, sosyal ve kültürel hayatta iletişim süreci ögelerini kullanarak etkili iletişim kurabilmesi,
  4. Temel ahlak ve etik prensiplerini ayırt etmesi ve iş yaşamında uygulaması,
  5. İşletmeyi yönetmesi, planlaması, pazarlama, finans ve insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi, yedieminlik ve dosya evrak işlemlerini Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliği'ne uygun yapması,
  6. Haciz ve muhafaza işlemlerini yapması,
  7. Yedieminlik ücret tarifesi işlemlerini yapması, 
  8.  Kayıt, makbuz ve karton işlemlerini yapması amaçlanmaktadır. 

Programa Giriş Koşulları?

  1. Okuryazar olmak.
  2. 15 yaşını tamamlamış olmak.

Eğitim Detayları


Eğitime Katılım