Yetişkinler İçin Okuma Yazmayı Geliştirme Kurs Programı (Beslenme Temalı)

Bu kursu kimse değerlendirmedi.

Açıklama

Bu dijital içerik  Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA) üzerinden Genel Müdürlüğümüzce eş zamansız olarak uygulanacaktır. Uzaktan eğitim için  geliştirilen dijital içeriklerin süresi,  yüz yüze eğitimde verilen kursun içeriğinin uzaktan eğitimle verilmesini sağlayacak şekilde planlanmıştır.

Programın Amaçları?

Yetişkinler İçin Okuma Yazmayı Geliştirme Kurs Programını (Beslenme Temalı) bitiren bireyin,

  1. Dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek,
  2. Okumaya yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak,
  3. Basılı materyaller ile çoklu medya kaynaklarından bilgiye erişme, bilgiyi sorgulama ve kullanma becerilerini geliştirmek,
  4. Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarını sağlamak,
  5. Basit metinleri anlayarak okuma becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır.

Programa Giriş Koşulları?

  1. Okuryazar olmak,
  2. 15 yaşını tamamlamış olmak.

Eğitim Detayları


Eğitime Katılım